Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Transformaties van (grafieken van) functies

Er wordt gekeken hoe de grafiek van een functie verandert door lineaire substituties in de variabele en door optelling/vermenigvuldiging met een constante.

Navigate to This External Web Link:

Preview of the Resource in Action