Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Bod na přímce a přímka procházející bodem

Ze závislostí objektů v geometrické figuře vyplývá následující skutečnost: v dynamické geometrii není lhostejné, zda bod leží na přímce či přímka prochází bodem. U statických figur se vždy zapisuje vztah A € p. U dynamiky ovšem záleží na tom, který objekt byl sestrojen jako první, zda bod či přímka. V levé části obrázku leží vrchol C trojúhelníka na dané přímce; lze s ním pohybovat pouze po této přímce. V obrázku napravo přímka prochází bodem C, jako první byl sestrojen trojúhelník. V důsledku toho lze při manipulaci pohybovat bodem C libovolně a přímka p bod C vždy následuje. Vizuální rozdíl v chování obou figur je evidentní.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download