Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Definiční obor a obor hodnot kvadratické funkce.

Definiční obor a obor hodnot kvadratické funkce - pomůcka učitele. Figura vykresluje graf kvadratické funkce y = ax2 + bx, kde a, b jsou editovatelné číselné parametry. Na osách je znázorněn definiční obor a obor hodnot. Uživatel může měnit definiční obor taháním za krajní body úsečky na ose x a pozorovat změny oboru hodnot.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download