Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Gaussova rovina a komplexní číslo


(one review on 2010-03-21)

Nákresnu jako model Gaussovy roviny a vektory jako modely komplexních čísel lze využít ke geometrizaci algebraického i goniometrického tvaru komplexních čísel, k vizualizaci základních početních operací s těmito čísly v obou základních tvarech. Žáci pohybují koncovým bodem vektoru, který představuje komplexní číslo, a sledovat geometrickou souvislost mezi algebraickým a geometrickým tvarem. Koncový bod vektoru je umístěn na mřížové body, takže při manipulaci „poskakuje“ po nákresně a jeho souřadnice jsou vždy celočíselné. Geometrickou konstrukcí lze pak vytvořit ověřovací nástroj pro kontrolu základních výpočtů s komplexními čísly (sčítání, násobení komplexního čísla reálným).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download