Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Geometrické počítadlo druhé odmocniny


(one review on 2010-08-04)

Žáci zkonstruují v Cabri „počítačové odmocnítko“, vyzkouší jej a poté se pokusí dokázat, proč „počítá druhou odmocninu“. Soubor ukazuje vzorový výsledek aktivity.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download