Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Grafické ověření součtového vzorce - dvojčlenu

Grafické ověření součtového vzorce (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 Grafické znázornění standardního důkazu. Figura znázorňuje čtverec o straně (a + b), rozdělený na čtverce a obdélníky. Lze měnit hodnoty a, b táhnutím za krajní body úseček. Při důkazu se lze opřít jak o obecně vyjádřené obsahy obrazců, tak o jejich konkrétní změřené hodnoty.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download