Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Grafický součet

Konstrukce podle předem daného postupu. Zadání: jsou dány dvě rovnoběžné úsečky délek a, b. Sestrojte úsečku délky a+b podle postupu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download