Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Hledání osy souměrnosti experimentálně

Figura obsahuje dva trojúhelníky - vzor a obraz v osové souměrnosti. Cílem experimentu je najít polohu osy souměrnosti (která je skrytá). Žáci sestrojí pokusný obraz trojúhelníka ABC podle libovolně umístěné pokusné osy, poté tahají za osu a snaží se, aby pokusný obraz splynul s obrazem A´B´C´. Zadání: Na nákresně je sestrojen vzor a obraz v osové souměrnosti. Najděte osu souměrnosti. Osu můžete najít pokusem. Vytvořte osu na libovolném místě a sestrojte podle této osy obraz. Poté pohybujte osou tak, aby váš obraz splynul s obrazem ze zadání úlohy. Osu můžete najít úvahou, když si uvědomíte, jaké vlastnosti má úsečka AA´ mezi vzorem a obrazem bodu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download