Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Hledání těžiště trojúhelníka

Zadání: Je dán trojúhelník ABC, jehož vrchol C se pohybuje a) po dané přímce (obr. 6.27) b) po dané kružnici c) po daném čtverci Zjistěte, po jaké křivce se bude pohybovat těžiště tohoto trojúhelníka.

Hledání těžišta trojúhelníka

Text k příkladu

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Hledání těžiště trojúhelníka

Zadání: Je dán trojúhelník ABC, jehož vrchol C se pohybuje a) po dané přímce b) po dané kružnici c) po daném čtverci Zjistěte, po jaké křivce se bude pohybovat těžiště tohoto trojúhelníka.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download