Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Jaká je poloha obrazu v osové souměrnosti?

Na první pohled klasická konstrukční úloha obrazu v osové souměrnosti (je možné zadat doplňující podmínku, aby žáci nepoužívali nástroj Osová souměrnost; úloha je pak analogická k rýsování na papír). Hlavním smyslem je ale hledání speciálních poloh zadání úlohy, které přinesou kvalitativně nový výsledek, a použití počítače na modelování zkoumané situace. Zadání: Sestrojte obraz trojúhelníka ABC podle osy, která prochází:

 1. null
 2. null
 3. null
 4. null
 5. null
 6. null
 7. strany AB.
 8. null null null null null null
2. střední příčkou mezi středy stran BC a AC. 3. vrcholem A a středem strany BC. 4. stranou AB. Co vytváří obrazec, který vznikl spojením a překrytím obou trojúhelníků? Komentáře k řešení:
 1. null
 2. null
 3. null
  1. null
  2. null
  3. null
  4. null
  5. null
  6. null
  7. null
  8. null
  9. null
  10. může být pětiúhelník nebo trojúhelník (pro rovnoramenný trojúhelník).
  11. null null null null null null null null null
 4. null null null
2. Šestiúhelník nebo desetiúhelník (je-li úhel přilehlý ke straně AB tupý). 3. Osmiúhelník, sedmiúhelník (těžnice ta kolmá na AB nebo na AC), trojúhelník (vzor je rovnoramenný). 4. Čtyřúhelník nebo trojúhelník (vzor je pravoúhlý, osa prochází jeho odvěsnou). Speciální polohy: kosočtverec (vzor je rovnoramenný), čtverec (vzor je pravoúhlý rovnoramenný).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download