Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Je to osová souměrnost?


(one review on 2010-07-27)

V této úloze mají žáci prokázat, zda rozumí vlastnostem osové souměrnosti a zda dokáží rozeznat, že zkoumané zobrazení ve skutečnosti není osová souměrnost. Předpokládaná strategie, vedoucí k řešení, je sestrojení osy pro více sobě odpovídajících si vrcholů (pak žák pozná, že osy nejsou totožné). --- Zadání: Na obrázku jsou dva shodné čtyřúhelníky. Přesvědčete se o jejich shodnosti. Ověřte, zda se může jednat o vzor a obraz v osové souměrnosti.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download