Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Kdy má konstrukce trojúhelníka jedno řešení?

Zadání: Je sestrojen trojúhelník ABC (jsou číselně dány délka strany a, výšky va a velikost úhlu α). Měňte vstupní hodnoty zadání a nastavte takové hodnoty, aby měla úloha v dané polorovině právě jedno řešení. Hodnoty nastavte přesně.

Kdy má konstrukce trojúhelníka jedno řešení?

Text k příkladu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Kdy má konstrukce trojúhelníka jedno řešení?

Zadání: Je sestrojen trojúhelník ABC (jsou číselně dány délka strany a, výšky va a velikost úhlu α). Měňte vstupní hodnoty zadání a nastavte takové hodnoty, aby měla úloha v dané polorovině právě jedno řešení. Hodnoty nastavte přesně.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download