Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Mimoběžky

Motivační úloha, trénink prostorové představivosti. Na nákresně (obrázek vlevo) je otáčivý model tří mimoběžných přímek (sestrojených jako procházející třemi navzájem mimoběžnými hranami skrytého průmětu krychle). Pro usnadnění vnímání mimoběžnosti přímek je možno pomocnou konstrukci krychle zobrazit, s celou figurou otáčet (obrázek vpravo) a vytvořit dojem nahlížení z různých směrů.

Mimoběžky

Motivační úloha, trénink prostorové představivosti. Na nákresně (obrázek vlevo) je otáčivý model tří mimoběžných přímek (sestrojených jako procházející třemi navzájem mimoběžnými hranami skrytého průmětu krychle). Pro usnadnění vnímání mimoběžnosti přímek je možno pomocnou konstrukci krychle zobrazit, s celou figurou otáčet (obrázek vpravo) a vytvořit dojem nahlížení z různých směrů.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Mimoběžky

Text k příkladu

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download