Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Najdi složené zobrazení


(one review on 2010-08-02)

Nahrazení dvou osových souměrností složeným zobrazením. --- Zadání: Je dán trojúhelník ABC a dvě rovnoběžné přímky a, b. Trojúhelník A'B'C' je obrazem ABC v osové souměrnosti s osou a, trojúhelník A"B"C" je obrazem A'B'C' podle osy b. Nahraďte tyto dvě osové souměrnosti jiným zobrazením, které zobrazí trojúhelník ABC přímo do A"B"C"


Metodická poznámka: V této úloze žáci většinou vektor posunutí odhalí, ovšem zkonstruují jej jako vektor AA", který je však závislý na poloze a existenci vzoru. Učitel by měl žáky upozornit, že není možné definovat složené zobrazení na základě objektu, který má být zobrazen, ale pouze na základě původních skládaných zobrazení. Správné řešení je tedy takové, v němž žáci vektor posunutí sestrojí pouze z přímek a, b

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download