Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Nepolohové úlohy

Konstrukce podle zadaných přesných hodnot. Kolekce dvou příkladů - konstrukce obdélníka, konstrukce trojúhelníka.

Nepolohová úloha obdelník

Zadání nepolohových konstrukčních úloh pomocí ovladačů. Konstrukce obdélníka.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Nepolohová úloha trojúhelník

Zadání nepolohových konstrukčních úloh pomocí číselných objektů. Konstrukce trojúhelníka.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Nepolohové úlohy

text k příkladům

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download