Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Neshodné zobrazení trojúhelníka

Žáci vidí evidentní ukázku zobrazení, které jistě není podobností ani shodností. Manipulují s figurou a pozorují toto „záhadné“ zobrazení. Motivační úloha. Zadání: Obrazem trojúhelníka může být i jiný útvar než trojúhelník. Pohybujte trojúhelníkem na obrázku; uchopte jeho strany nebo vrcholy a pozorujte jeho obraz. Můžete nastavit situaci, kdy budou oba útvary shodné?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download