Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Obecnost konstrukce rovnoběžníka


(one review on 2010-03-21)

Úloha s investigativními prvky. Porovnání tradičních konstrukčních postupů s využitím shodných zobrazení jako konstrukčních kroků. Úloha vede k úvahám o obecnosti konstrukce, diskuse nad zdánlivým paradoxem v konstrukci vede k tříbení matematických pojmů. Zadání: Jsou dány tři různé body A, B, C. Sestrojte rovnoběžník ABCD.

Obecnost konstrukce rovnoběžníka

Úloha s investigativními prvky. Porovnání tradičních konstrukčních postupů s využitím shodných zobrazení jako konstrukčních kroků. Úloha vede k úvahám o obecnosti konstrukce, diskuse nad zdánlivým paradoxem v konstrukci vede k tříbení matematických pojmů. Zadání: Jsou dány tři různé body A, B, C. Sestrojte rovnoběžník ABCD.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Obecnost konstrukce rovnoběžníka

Text k příkladu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download