Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Obecnost konstrukce rovnoběžníka

Úloha s investigativními prvky. Porovnání tradičních konstrukčních postupů s využitím shodných zobrazení jako konstrukčních kroků. Úloha vede k úvahám o obecnosti konstrukce, diskuse nad zdánlivým paradoxem v konstrukci vede k tříbení matematických pojmů. Zadání: Jsou dány tři různé body A, B, C. Sestrojte rovnoběžník ABCD.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download