Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Obrazy trojúhelníka podle různých os

Žáci vytvoří obrazy trojúhelníka podle jeho stran. Nastavují figuru do speciálních poloh a snaží se popsat podmínky pro splnění úlohy.

   • Zadání: Je dán libovolný trojúhelník ABC. Pomocí nástroje Osová souměrnost vytvořte jeho obraz podle jedné jeho stany (jako osu označíte stranu trojúhelníka). Vytvořte další jeho obrazy podle zbývajících stran (obr. A.18 vlevo). Pohybujte vrcholy trojúhelníka ABC a pozorujte jeho tři obrazy. Jsou všechny obrazy stále shodné se vzorem? Nejste-li si jisti, přeměřte délky stran. --- Další instrukce od učitele:
 1. null
 2. null
 3. null
  1. null
  2. null
   1. null
   2. null
   3. null
   4. trojúhelník ABC do takové pozice, aby dva jeho obrazy měly společnou jednu stranu (obr. A.18 uprostřed). Jakou vlastnost má nyní trojúhelník? --
   5. null null null
  3. null null
 4. null null null
2. Nastavte situaci, aby vzor se všemi svými obrazy dohromady tvořil trojúhelník (obrázek vpravo). Jakou vlastnost má nyní trojúhelník ABC? -- 3. Jaká podmínka musí platit pro vzor, aby se žádné dva jeho obrazy nepřekrývaly?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download