Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Odhalení paraboly


(one review on 2010-03-20)

Konstrukce paraboly podle zadání

Odhalení paraboly

Zadání: Konstruujte podle postupu:

  1. Zobrazte souřadné osy. 2. Na záporné části osy y sestrojte bod A tak, aby jeho vzdálenost od počátku byla 1 cm. 3. Na ose x sestrojte bod X. 4. Sestrojte přímku p procházející body A, X. 5. Bodem X veďte přímku a kolmou na úsečku AX. 6. Průsečík přímky a s osou y nazvěte B. 7. Sestrojte kolmici c na osu x procházející bodem X. 8. Sestrojte kolmici d na osu y procházející bodem B. 9. Průsečík těchto dvou kolmic c, d pojmenujte Y. 10. Zapněte stopu pro bod S. 11. Uchopte myší bod X, pohybujte s ním a sledujte vznikající stopu. Jakou křivku vytvořila stopa bodu S?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Odhalení paraboly

text k příkladu

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download