Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Odhalení paraboly

Zadání: Konstruujte podle postupu:

  1. Zobrazte souřadné osy. 2. Na záporné části osy y sestrojte bod A tak, aby jeho vzdálenost od počátku byla 1 cm. 3. Na ose x sestrojte bod X. 4. Sestrojte přímku p procházející body A, X. 5. Bodem X veďte přímku a kolmou na úsečku AX. 6. Průsečík přímky a s osou y nazvěte B. 7. Sestrojte kolmici c na osu x procházející bodem X. 8. Sestrojte kolmici d na osu y procházející bodem B. 9. Průsečík těchto dvou kolmic c, d pojmenujte Y. 10. Zapněte stopu pro bod S. 11. Uchopte myší bod X, pohybujte s ním a sledujte vznikající stopu. Jakou křivku vytvořila stopa bodu S?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download