Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Osově souměrný útvar jako výsledek experimentu

Je dána figura se zobrazením čtyřúhelníka v souměrnosti podle osy. Žáci hledají polohu osy tak, aby vzor a obraz splynuly, následně diskutují.

   • Zadání:
Je dán čtyřúhelník a přímka, která jím neprochází. Sestrojte obraz čtyřúhelníka podle této přímky.
 1. null
 2. null
 3. null
 4. null
  1. null
  2. null
  3. null
  4. null
  5. se pohybovat osou tak, aby vzor a obraz splynuly. Měňte také tvar čtyřúhelníka – vzoru.
  6. null null null null
 5. null null null null
2. Podařilo se vám nastavit obrázek tak, aby oba obrazce splynuly? Jakou vlastnost musí mít takový čtyřúhelník?
   • Metodická poznámka:
Žáci splní zadání úlohy právě ve chvíli, kdy čtyřúhelník bude osově souměrný. Žáci objeví různé konkrétní tvary: deltoid, čtverec, obdélník, rovnoramenný lichoběžník, trojúhelník. Dotazem na společnou vlastnost všech těchto tvarů a po diskusi lze pojem souměrný útvar přirozeně zavést.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download