Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Ověření shodnosti trojúhelníků - 1. varianta


(one review on 2010-03-21)

V úloze žáci hledají, jakým způsobem ověřit shodnost dvou útvarů. Překrytím a změřením žáci ověří, zda jsou útvary shodné. Pomocí manipulace se ubezpečí, že se jedná o vzor a obraz v zobrazení a že jsou útvary shodné permanentně, i při změněném tvaru a umístění. --- V 1. variantě jsou útvary shodné permanentně (na rozdíl od 2. varianty)

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download