Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Počet os souměrnosti


(2 reviews, last on 2010-03-21)

Krátká motivační aktivita k hledání počtu os souměrnosti. --- Zadání: Některé útvary mají více os souměrnosti. Vyzkoušejte postupně útvary, které jsou sestrojeny na obrázku: kosodélník, deltoid (drak), kosočtverec. Otáčejte osou kolem dokola a pozorujte, kolikrát se postupně vzor a obraz překryjí. Kolik různých poloh může osa souměrnosti mít?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download