Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Pomůcky učitele při důkazu


(2 reviews, last on 2010-07-12)

Pomůcka učitele při důkazu - nekolik příkladů.

Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - důkaz.

Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - důkaz. „Rozstříháním“ trojúhelníka a přenesením vrcholů A a B k vrcholu C se vnitřní úhly složí v přímý úhel. Důkaz je podpořen změřením vnitřních úhlů a jejich postupným sečtením. Tvar původního trojúhelníka lze libovolně měnit a ověřit platnost věty pro různé velikosti úhlů.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Grafické ověření součtového vzorce - dvojčlenu

Grafické ověření součtového vzorce (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 Grafické znázornění standardního důkazu. Figura znázorňuje čtverec o straně (a + b), rozdělený na čtverce a obdélníky. Lze měnit hodnoty a, b táhnutím za krajní body úseček. Při důkazu se lze opřít jak o obecně vyjádřené obsahy obrazců, tak o jejich konkrétní změřené hodnoty.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download