Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Příklad: Jaká je poloha obrazu?

Na první pohled klasická konstrukční úloha obrazu v osové souměrnosti (je možné zadat doplňující podmínku, aby žáci nepoužívali nástroj Osová souměrnost; úloha je pak analogická k rýsování na papír). Hlavním smyslem je ale hledání speciálních poloh zadání úlohy, které přinesou kvalitativně nový výsledek, a použití počítače na modelování zkoumané situace.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download