Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Přímá a nepřímá shodnost


(one review on 2010-03-20)

4 úlohy na přímou a nepřímou shodnost, vypínány pomocí tlačítek. --- Sada dílčích úkolů sleduje síl rozeznat přímou a nepřímou shodnost. Ve figuře lze manipulovat s objekty, přemisťovat je na sebe a pozorovat, které obrazy se mohou krýt se svými vzory. Jedna z úloh obsahuje „chyták“: žák má poznat typ shodnosti u kružnice a jejího obrazu. Nápověda pak zobrazí bod na této kružnici a jeho obraz; manipulací s tímto bodem lze poznat typ shodnosti podle směru, kterým se obraz bodu po kružnici pohybuje. Závěrečná úloha vyžaduje najít mezi dvojicemi objektů přímo a nepřímo shodné – s možností manipulace s objekty. Některé z dvojic nejsou ovšem shodné, některé z nich nejsou shodné permanentně – žák musí dávat pozor.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download