Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Přiřaď k obrazu odpovídající osu


(one review on 2010-03-21)

Problémová úloha. V této úloze má žák mezi pěti mnohoúhelníky rozeznat, který je vzorem (ostatní jsou jeho obrazem podle některé ze čtyř os na obr. A.12). Následným úkolem je přiřadit zbylé obrazy k osám, podle kterých byly zobrazeny.

      • Zadání: Na obrázku je pět shodných mnohoúhelníků tvaru písmene F. Jeden z nich je vzor a ostatní jeho obrazy v osové souměrnosti. Najděte tento vzor.
Podle každé z os 1, 2, 3, 4 vznikl jeden obraz mnohoúhelníka – vzoru. Přiřaďte k sobě dvojice osa – obraz vzniklý podle této osy. Ověřte manipulací s osami.
      • Správné řešení: B – vzor, 1 – E, 2 – D, 3 – A, 4 – C
      • Metodická poznámka: Úloha je vhodná k projekci před třídou. Protože je figura dynamická, při otáčení s osou kolem průsečíku os se bude otáčet i obraz, vytvořený podle této osy. Každý z obrazů může být odvezen na místo, kam podle polohy osy a vzoru správně patří. Kontrola žákovských předpovědí je tak provedena před celou třídou a umožňuje následnou besedu.
Aby byla úloha ztížena a zadání přehlednější, jsou obrazy oproti skutečné poloze vůči ose posunuty. Obrazci lze pohybovat uchopením za popsané vrcholy.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download