Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Projekt: Černá skříňka


(one review on 2010-03-21)

6 souborů. --- Odhalování skrytého zobrazení pomocí stopy vzoru a obrazu při manipulaci. „Černou skříňku“ v této úloze představuje skryté zobrazení, které zobrazuje bod A do bodu A' v souboru, který žák dostane jako zadání. Do mechanismu zobrazení není vidět, proto „černá skříňka“. Žák má odhalit, o jaké zobrazení se jedná, tedy jak se bod A zobrazuje do A'. Žák může tahat bodem A po nákresně a pozorovat chování bodu A', může si zapnout stopu obou bodů. Z tvaru stopy se pokusí rozeznat, zda jde o shodnost, zda je přímá či nepřímá apod. Svoji hypotézu může ověřit konstrukcí onoho zobrazení, které zobrazí bod A do pomocného obrazu B, a poté manipulací kontrolovat, zda A' splývá s B. Vyvrcholením projektu je pokus o vytvoření své vlastní „černé skříňky“, tu uložit a dát ji ostatním k uhodnutí.

Open or Download This File:

Download

Preview of the Resource in Action