Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Projekt: Cylindrické zrcadlení


(one review on 2010-03-21)

ZIP obsahuje instruktáž k projektu (Word) a 10 Cabri souborů k obrázkům v textu.


Žáci objevují konkrétní neshodné zobrazení, vytvářejí modely, které po vytištění mohou zkontrolovat pomocí válcového zrcadla. Projekt lze zařadit na úvod celého tématického bloku o shodnostech jako propedeutiku pojmu zobrazení. Je možno jej též zařadit na konec celého tématického bloku pro zobecnění zkušeností se shodnými a neshodnými zobrazeními. Projekt je vhodný jak pro SŠ, tak pro ZŠ (v projektu převažuje manipulativní činnost).

Open or Download This File:

Download

Preview of the Resource in Action