Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Projekt Zobrazení bitmapových obrázků v osové souměrnosti

Projekt využívá možnosti prostředí Cabri II Plus, které umožňuje přiřadit trojúhelníku bitmapový obrázek (pravé tlačítko myši na vybraném trojúhelníku). Žáci mohou vytvářet figury, které lze deformovat taháním za vrcholy trojúhelníka, a pozorovat deformace u bitmapových obrázků, které zde představují běžné předměty. Mohou vytvářet např. obraz v zrcadle, v hladině rybníka. Žáky lze nechat např. vyhledat na Internetu osově souměrný obrázek a v Cabri vytvořit jeho obraz, který nebude se vzorem stranově převrácený. Pěkné jsou aktivity s použitím fotografií s nápisy.

      • Technická poznámka: Jestliže se z trojúhelníka, k němuž je přiložen obrázek, v Cabri II Plus sestrojí obraz podle osy, nový trojúhelník bude mít tradiční vzhled trojúhelníka. Jemu však lze znovu přiřadit obrázek, který již respektuje orientaci trojúhelníka – byl-li trojúhelník nepřímo shodný, bude takový i bitmapový obrázek.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download