Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Řecký kříž

Žáci mají za úkol sestrojit řecký kříž, který má všechna břevna stejně dlouhá a nerozšiřující se ani nezužující se. (hotová figura v souboru). --- Pohyb jediného bodu mění tvar dvanáctiúhelníku (nebo dvou překrytých obdélníků), tak aby všechna ramena kříže byla shodná. Pro žáky je obtížné objevit algoritmus konstrukce, specielně polohy os.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download