Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Rovnostranný trojúhelník s vrcholy na rovnoběžkách - pomocí stopy

Pokračování známé úlohy, v níž je však použito vytvoření počítačového modelu a experimentální hledání řešení. --- Zadání: Jsou dány dvě rovnoběžky a bod, neležící ani na jedné z nich. Sestrojte rovnostranný trojúhelník s jedním vrcholem v daném bodě a zbývajícími dvěma vrcholy ležícími na rovnoběžkách --- V této figuře žáci pod vedením učitele nejprve vytváří náčrtek. Žáky může napadnout (učitel napoví), když se další vrchol trojúhelníka bude pohybovat po jedné z rovnoběžek, správná poloha se najde lépe (viz tento soubor). Po zapnutí stopy zbylého vrcholu trojúhelníka vznikne situace, ve které již je možno odhalit správný postup konstrukce (otočit jednu z rovnoběžek o 60° kolem bodu A). Po této manipulaci žáci lépe pochopí, proč je potřeba rovnoběžku otočit.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download