Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Rovnostranný trojúhelník s vyrcholy na rovnoběžkách

Známá úloha, v níž je však použito vytvoření počítačového modelu a experimentální hledání řešení. Ruční hledání správné polohy trojúhelníka, aby splňoval zadání (případně za pomoci stopy) umožní žákovi lépe si zadání uvědomit.--- Zadání: Jsou dány dvě rovnoběžky a bod, neležící ani na jedné z nich. Sestrojte rovnostranný trojúhelník s jedním vrcholem v daném bodě a zbývajícími dvěma vrcholy ležícími na rovnoběžkách. --- Žáci si otevřou tento soubor, v něm je sestrojen rovnostranný trojúhelník, jehož jeden vrchol leží v daném bodě. Ručně se snaží nastavit situaci, aby oba další vrcholy ležely na daných rovnoběžkách.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download