Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Rozklad hranolu do tří jehlanů


(one review on 2010-03-21)

Rozklad hranolu do tří jehlanů - pomůcka učitele. Názorný otočný obrázek, z něhož je patrné, že trojboký hranol lze rozložit do tří shodných jehlanů. Použitelné pro osvětlení odvození vzorce pro výpočet objemu jehlanu ze vzorce pro objem hranolu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download