Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Samodružné body a osa souměrnosti

Experiment, v němž žáci odhalí osu souměrnosti jako přímku samodružných bodů. V této úloze žáci sestrojí průsečíky odpovídajících si stran trojúhelníka a jeho obrazu; stopa pohybu při manipulaci s figurou bude vytvářet množinu samodružných bodů. Zadání: Na obrázku je sestrojen vzor a obraz trojúhelníka v osové souměrnosti.

 1. null
 2. null
 3. null
  1. null
  2. null
   1. null
   2. null
   3. null
   4. obrázek tak, aby se vzor a obraz protínaly. Vytvořte jejich průsečíky.
   5. null null null
  3. null null
 4. null null null
2. Zapněte stopu jednoho z těchto průsečíků (nástroj Stopa ano/ne) a měňte obrázek. 3. Co mají společného všechny body, vytvořené touto stopou? 4. Jakou množinu vytvoří tyto všechny body?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download