Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Sestrojení osy souměrnosti souměrného útvaru


(3 reviews, last on 2010-03-21)

Figura obsahuje osově souměrné útvary, jejichž tvar lze měnit manipulací se zvýrazněnými vrcholy. Žáci konstruují jejich osy souměrnosti tak, aby osami zůstaly i po manipulaci. Mohou také sestrojit další osově souměrný obrazec. Úloha trénuje žáky v konstruování permanentních os osově souměrných útvarů.

      • Zadání: V souboru A.15_hledání_os_útvarů.fig jsou na nákresně čtyři geometrické útvary. Těm, u kterých je to možné, sestrojte jejich osy souměrnosti. Osy musí zůstat osami souměrnosti i při změně tvaru a polohy těchto útvarů. Konstrukci os ověřte taháním za zvýrazněné vrcholy.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download