Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Table of Contents
Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Shodné křivky


(2 reviews, last on 2010-07-12)

Motivační úloha. Žáci tahají za elipsu nebo mění její tvar táhnutím za vyznačené body. Přitom pozorují chování druhé elipsy a získávají tak základní představu o shodném zobrazení, protože obě pro ně poměrně bizarní křivky jsou deklarovány jako shodné. Žáci zde zkoumají, co to znamená být shodný, tuto vlastnost analyzují na chování netriviálních tvarů. Taháním za vyznačené body se mění tvar kuželosečky. Zadání: Na nákresně jsou dvě křivky. Tahejte za levou křivku nebo za body na této křivce, pozorujte. Obě křivky budou pořád shodné. Rozšiřující úloha: Táhnutím za vyznačené body měňte tvar levé křivky tak, aby se obě křivky co nejvíce překrývaly (případně splynuly).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download