Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Shodnost jako speciální případ neshodnosti

Motivační úloha. Žáci vidí shodnost jako speciální případ neshodnosti. Figura obsahuje čtverec a jeho obraz v osové afinitě, již lze táhnutím za ovladač změnit v osovou souměrnost. Zadání: Na obrázku A.4 jsou vzor a obraz v geometrickém zobrazení. Posunutím ovladače můžete změnit shodné zobrazení v neshodné a naopak. Najděte pozici ovladače, kdy se jedná o shodné zobrazení, a shodnost ověřte změřením.

      • Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. ---
Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost. Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost. Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost. Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost.Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost. Shodnost žáci ověří použitím nástrojů měření, její obecnost ověří manipulací se čtvercem - vzorem. Úloha je použitelná i pro projekci při frontální výuce, s diskusí mezi žáky. Metodická poznámka: Někteří žáci použili k ověření shodnosti i změření obsahu. Pokud žáci v této figuře změří obsah, aby ukázali, že obraz již není shodný se vzorem, zažijí překvapení: obraz má při jakékoliv deformaci stále stejný obsah jako vzor. Výsledkem manipulace je poznání, že změřením obsahu nelze ověřit nebo vyvrátit shodnost.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download