Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Složení dvou osových souměrností

V úloze mají žáci poznat vzor, první a druhý obraz. Osy na obrázku nelze rozeznat záměrně. --- Zadání: V souboru jsou na nákresně tři shodné trojúhelníky, kterým chybí popis. Víme, že trojúhelník ABC má být vzor, DEF je jeho obraz podle osy o a GHI je obrazem obrazu DEF podle osy p. (1) Pohybujte osami o, p a poznejte, který trojúhelník je který. Vybarvěte vzor ABC růžovou, obraz DEF červenou a obraz obrazu GHI tmavě červenou barvou. Můžete také popsat vrcholy trojúhelníků. (2) Pohybujte osami o, p tak, aby vzor ABC a druhý obraz GHI splynuly (tedy aby váš nejsvětlejší trojúhelník splynul s nejtmavším). Vysvětlete, v jaké vzájemné poloze osy leží.

      • Poznámka: V 2. úloze žáci hledají podmínku pro to, aby složením dvou osových souměrností byla identita. Správná odpověď je, že osy musí splynout. Manipulace dá některým žákům značnou práci, protože mají potíže s koordinací otáčení os (přímky, dané bodem a směrem, lze v Cabri buď otáčet kolem jejich tzv. hlavního bodu, nebo je přemísťovat táhnutím za tento hlavní bod).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download