Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Snadná a nesnadná výška rovnoběžníka

Snadná a nesnadná výška rovnoběžníka - pomůcka učitele. Ve figuře uživatel pomocí ovladače otáčí rovnoběžníkem, na němž jsou znázorněny obě jeho výšky. Uživatel si může nastavit libovolný tvar rovnoběžníka. Figura má pomoci žákům, kterým činí potíže správně sestrojit obě výšky rovnoběžníka, protože mají potíže s akomodací. Jedna výška rovnoběžníka se jim rýsuje snadno, protože je svislá, druhá se hledá obtížněji.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download