Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - důkaz.

Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku - důkaz. „Rozstříháním“ trojúhelníka a přenesením vrcholů A a B k vrcholu C se vnitřní úhly složí v přímý úhel. Důkaz je podpořen změřením vnitřních úhlů a jejich postupným sečtením. Tvar původního trojúhelníka lze libovolně měnit a ověřit platnost věty pro různé velikosti úhlů.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download