Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Tvary vzniklé z půlkružnice


(2 reviews, last on 2010-03-21)

Zadáním je půlkružnice se třemi aktivními body (oba krajní a bod ve středu oblouku). Žáci mají z výchozí půlkružnice vytvářet předepsané obrázky, nemohou však přitom používat nástroj Kružnice, Kružítko ani Oblouk; musí tudíž použít zobrazení. Úkolem je najít vhodné polohy os souměrnosti, zkonstruovat je a podle nich oblouk zobrazit. Osy musí procházet aktivními body půlkružnice nebo jejich obrazy, jinak se při manipulaci obrázek zbortí. Nabízí se celá řada obrázků: čtyřlístek, kružnice, číslice 3, písmeno chí, myšák, číslice 8, písmeno S …

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download