Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Vlastnosti obrazu bodu v osové souměrnosti


(one review on 2010-03-20)

Přípravná aktivita ke konstrukci obrazu bez použití nástroje Osová souměrnost. Žáci mají poznat vlastnosti obrazu bodu A, které se během manipulace s figurou nemění. --- Zadání:

  1. null
  2. null
  3. null
    1. nákresně je sestrojen vzor a obraz v osové souměrnosti podle osy o. Prohlédněte si dobře body A, A´.
  4. null null null
2. Spojte body A, A´ úsečkou. Co můžete říci o úsečce AA´? Co platí o vzdálenostech? 3. Kdyby v počítači nefungoval nástroj Osová souměrnost, dokázali byste nyní sestrojit obraz trojúhelníka v osové souměrnosti? Jak byste postupovali? Metodická poznámka: Žáci si mají uvědomit, že když znají vlastnosti obrazu bodu A (je stejně vzdálen od osy jako vzor, spojnice vzoru a obrazu je kolmá na osu), mohou obraz bodu sestrojit základními konstrukčními nástroji (analogicky rýsování na papíře).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download