Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Vytvoření modelu k optimalizační úloze na osovou souměrnost

Žáci sestrojí model k optimalizační úloze (hledání minimální délky lomené čáry AXB). Při následném tahání bodu X po přímce p se přepočítává celková délka lomené čáry, žáci zjistí správnou polohu pokusem. Pak následuje hledání algoritmu konstrukce. --- Zadání: Krávu ženou co nejkratší cestou z Aše k Býkovi, cestou ji však chtějí napojit u potoka p. Ve kterém místě X mají krávu napojit, aby cesta byla nejkratší? --- Rámcový postup konstrukce modelu k žákovskému experimentu: (1) Sestrojte přímku p, na ní bod X, (2) Sestrojte úsečky AX, BX. (3) Nástrojem Vzdálenost a délka změřte délky úseček AX, XB. (4) Sečtěte obě změřená čísla pomocí nástroje Výpočty. Výsledek výpočtu umístěte na nákresnu. (5) Pohybujte bodem X a pokusem najděte takovou jeho polohu, aby výsledek byl nejmenší. Přesnost měření lze zvětšit klávesami + a ?, je-li měřené číslo vybráno myší.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download