Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Vytvoření obrazu v osové souměrnosti pomocí nástroje Osová souměrnost


(one review on 2010-08-01)

Žák získá základní dovednost v konstruování obrazu v osové souměrnosti pomocí nástrojů programu. Úlohu lze rozšířit vytvářením dalších objektů a sestrojováním jejich obrazů. Důležité je zafixování návyku manipulace s hotovou figurou. … Zadání: Vytvořte přímku – osu souměrnosti a libovolný mnohoúhelník (obr. A.6 vpravo). Použijte nástroj Osová souměrnost a vytvořte obraz mnohoúhelníka v osové souměrnosti s osou v dané přímce. Pohybujte hotovým obrázkem a přesvědčte se, že se konstrukce chová obdobně jako v hotových obrázcích v předchozích příkladech

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download