Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Vzor a obraz v osové souměrnosti

Žák má manipulací s obrázkem získat zkušenosti s tím, jak „se chová“ osová souměrnost s rozmanitou polohou osy a jak se chová obraz, pokud se mění poloha osy a vzoru. --- Zadání: V souboru jsou dva trojúhelníky (místo trojúhelníků lze zobrazit ovály), vzor a obraz v osové souměrnosti. Pohrajte si s obrázkem: najděte vzor a pohybujte s ním, měňte jeho tvar. Uchopte osu a otáčejte s ní. Uchopte osu za bod na této ose – osa se bude posouvat. Pozorujte, jak se mění obraz. (1) Nastavte osu do takové polohy, aby se oba útvary protínaly. (2) Nastavte osu do takové polohy, aby se vzor a obraz dotýkaly jednou společnou stranou. (3) Umístěte jeden vrchol vzoru do zvýrazněného bodu na ose. Otáčejte osou a pozorujte. Jsou vzor a obraz vždy shodné?

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download