Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Konstruování souměrných písmen

Tvůrčí aktivita vedoucí k vytváření osově souměrných útvarů připomínajících písmena, které lze deformovat při zachování „čitelnosti“, např. T, V, N, Z, M, X, Y, E, W. --- zadání: sestroj písmeno, které bude i při hýbání myší stále souměrné (viz soubor s figurou).

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download