Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Adikolos Adikolos

Find all blog entries created by Adikolos Adikolos. I2geo members can add a comment on any blog entry.

Blog Entries

Najlepszy pomys? na koszulki


Druk cyfrowy koszulka odnosi si? do procesu drukowania graficznego / zdj?cie / tekst lub dowolny typ konstrukcji na koszulce przy u?yciu albo atramentowych lub kolorow? drukark? laserow?. Istnieje kilka sposobów, aby tego dokona? jednak mamy zamiar skupi? si? na drukowaniu z transferów

Read more...