Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Hana Mahnelova

Find all reviews you made in the list below.
Title Rating type Date

Coll_Pech__Osovasoumernostkulecnik_4 2010/08/09 13:13
Problémy s dvojitými texty v nápovědě

Coll_anabe__Opisanakruznicatrojuholniku_1 2010/07/25 17:39
Pěkné

Coll_Pech__Krychle_1 2010/07/25 17:29
Vhodná úloha do deskriptivní geometrie

Coll_jitkanovakova__Definiceparaboly_1 2010/07/25 17:13
Dynamicky se tvoří jen polovina křivky

Coll_jitkanovakova__Definicehyperboly_1 2010/07/25 17:04
Dobrá myšlenka, zpracování méně kvalitní

Coll_jitkanovakova__Definiceelipsy_1 2010/07/25 16:54
Vhodné i do výuky analytické geometrie elipsy

Coll_Pech__Pravidelnyctyrstenjehozstenalezivrovinea_1 2010/07/25 16:31
Pěkná projektivní úloha

Coll_Pech__ZobraztekosyhranolABCDEFGHsectvercovoupodstavouABCDvpudorysne_1 2010/07/25 16:24
Dobře využitelné ve výuce deskriptivní geometrie

Coll_Pech__SestrojenirovinyvMongeovepromitani_1 2010/07/12 16:11
Užitečné, použitelné

Coll_Pech__Rezjehlanurovinoua_1 2010/07/12 16:03
Do výuky deskriptivní geometrie

Coll_Nika__Kruznicavpisanatrojuholniku_1 2010/07/12 15:25
Asi jen na ukázku

Coll_Nika__Sinusoidaakosinusoida_1 2010/07/12 15:18
Názorná demonstrace

Coll_vanicek__Pomuckaucitelepridukazu_2 2010/07/12 15:05
Úloha o součtu úhlů v tojúhelníku velmi pěkná

Coll_vanicek__Shodnekrivky_2 2010/07/12 14:51
Úloha spíše "doplňková", "hrací"

Coll_vjerakis__tetivovystvoruholnik_1 2010/05/15 17:21
Použitelné při učivu středového a vrcholového úhlu

Coll_Pech__Tecnyzbodukekruznici_2 2010/05/15 17:08
Jednoduchá úloha k nácviku základní konstrukce na ZŠ

Coll_Pech__Osovasoumernostosauhlu_1 2010/05/15 16:52
Pěkná úloha, potíže se zobrazením nápovědy

Coll_Pech__Osovasoumernosttrojuhelniksminimalnimobvodem_1 2010/05/15 16:34
Úloha zajímavá, grafické zobrazení nápovědy kazí celkový dojem

Coll_vjerakis__parabola_1 2010/05/09 18:02
Pěkné, praktické

Coll_hasek__Soucetvnitrnichuhlutrojuhelniku_7 2010/05/08 16:11
Dobrý didaktický materiál

Coll_hasek__Teznicetrojuhelnika_5 2010/05/08 16:06
Bezvadná úloha pro výuku planimetrie na SŠ

Coll_Pech__Rezrotacnikuzeloveplochyjejizosarotacejekolmakpudorysnerovinoua_1 2010/05/02 10:01
Velice praktické při výuce klasifikace řezů na rotační kuželové ploše

Coll_Pech__RotacniplochavMongeovepromitani_1 2010/05/02 09:46
Pěkné, vhodné i pro samostatnou práci žáků

Coll_Pech__ValcovaplochavMongeovepromitani_1 2010/05/02 09:26
Užitečné i pro samostudium žáků

Coll_Pech__KuzelovaplochavMongeovepromitani_1 2010/05/02 09:13
Výborná pomůcka i pro samostudium žáků

Coll_Pech__SestrojtetrojuhelnikABCje-lidanoatbtc_1 2010/03/21 08:51
Základní konstrukční úloha

Coll_Pech__Rezkrychlerovinouc1_1 2010/03/21 07:15
Klasické užití dynamické geometrie

Coll_Pech__Rezhranolurovinou_7 2010/03/21 07:03
Užitečné pro výuku deskriptivní geometrie

Coll_Pech__TrojuhelnikABCje-lidanoavaro_1 2010/03/21 06:40
Jedna ze základních konstrukčních úloh

Coll_vanicek__Smernicovytvarrovniceprimky_1 2010/03/21 06:17
Využitelné také při výuce grafu lineární funkce

Coll_Pech__Rezkvadrurovinou_1 2010/03/21 06:10
Vhodné úlohy na kritérium rovnoběžnosti přímky a roviny

Coll_vanicek__Zavislostobsahutrojuhelnikanajehovysce_1 2010/03/21 05:47
Dobrá experimentální úloha

Coll_vanicek__Rozkladhranoludotrijehlanu_1 2010/03/21 05:23
Dobře využitelné

Coll_vzemek__Alternativnikonstrukcekuzelosecek_2 2010/03/21 05:23
Velmi pěkné a užitečné

Coll_jitkanovakova__Tvarparabolypodlevelikostiparametru_1 2010/03/21 05:22
Ne moc kvalitní dynamika

Coll_leischner__Obsahkruhu2_2 2010/03/21 04:48
Perfektní pomůcka v návaznosti na Obsah kruhu 1

Coll_leischner__Obsahkruhu3_1 2010/03/21 04:46
Klasická názorná úloha

Coll_vanicek__ProjektCylindrickezrcadleni_1 2010/03/21 04:31
Pro velmi nadané žáky SŠ

Coll_vanicek__Sestrojeniosysoumernostisoumernehoutvaru_1 2010/03/21 04:02
Odzkoušeno v praxi

Coll_vanicek__Pocetossoumernosti_1 2010/03/21 03:08
Vhodná úloha do výuky

Coll_vanicek__Gaussovarovinaakomplexnicislo_1 2010/03/21 02:19
Dobrý námět

Coll_vanicek__Overenishodnostitrojuhelniku-1varianta_2 2010/03/21 02:07

Coll_vanicek__Mnozinaortocentertrojuhelnika_0_1 2010/03/21 01:38
Pro nadané žáky

Coll_Pech__TrojuhelnikABCznate-licuhelBACaqpolomerkruznicevepsane_1 2010/03/21 01:20
Opět jedna ze základních konstrukčních úloh

Coll_Pech__Reztrojbokehohranolu_1 2010/03/21 01:13
Oceňuji možnost volby n-bokého hranolu

Coll_Pech__Kuzeloseckykolemnas_1 2010/03/21 01:04
Bezvadná motivační ukázka před učivem kuželoseček

Coll_jitkanovakova__Souvislostprvniadruhederivacefunkcesjejimivlastnostmi_3 2010/03/21 01:02
Pěkné, funkční

Coll_vanicek__DukazPythagorovyvety_1_1 2010/03/21 00:05
Pěkná dynamika, důkaz je ale asi silné slovo

Coll_vanicek__Odvozenivzorceproobsahkruhu_0_1 2010/03/20 23:53
Námět dobrý, diskutabilní označení výšky výseče jako poloměr

Coll_vanicek__Definicnioboraoborhodnotfunkcesinus_1 2010/03/20 23:29
Pěkná úloha s parametry

Coll_Pech__Pravidelnyctyrbokyjehlanvobecnepoloze_3 2010/03/20 23:16
Výborná pomůcka pro výuku deskriptivní geometrie

Coll_vanicek__Odhaleniparaboly_0_1 2010/03/20 23:05
Vhodné pro talentované děti

Coll_vzemek__Elipsavmezikruzi_2 2010/03/20 23:04
Pěkný dynamický obrázek, ale chybí vysvětlení

Coll_vanicek__Tecnazbodukekruznici_1 2010/03/20 22:49
Vhodné pro informatiku

Coll_jitkanovakova__Bodovakonstrukceelipyuzitimdefiniceelipsy_1 2010/03/20 22:48
Pěkné, názorné

Coll_leischner__Obsahkruhu1_2 2010/03/20 22:44
Hodnotná pomůcka pro výuku

Coll_leischner__Obsahlichobeznika_2 2010/03/20 22:39
Užitečná dynamická úloha

Coll_vanicek__ProjektJeoblicejsoumerny_1 2010/03/20 22:18

Coll_vanicek__Vlastnostiobrazuboduvosovesoumernosti_1 2010/03/20 21:59

Coll_vanicek__Shodneaneshodneutvary_1 2010/03/20 20:03

Coll_Pech__Rytzovakonstrukce_1 2010/03/20 18:13
Názorná konstrukce

Coll_Pech__Prouzkovakonstrukce_1 2010/03/20 17:47
Názorná konstrukce

Coll_Pech__ZobrazenikruznicevMongeovepromitani_1 2010/03/20 17:38
Vhodné pro výuku deskriptivní geometrie

Coll_leischner__VolumeofPyramid_1 2010/03/20 17:26
Velmi vhodné pro výuku stereometrie na SŠ

Coll_Pech__Rezjehlanurovinou_2 2010/03/20 17:20
Užitečná pomůcka pro výuku deskriptivní geometrie